Ka e farligst av fleinsopp og lsd?
Jente, 17 år fra Møre og Romsdal.

Virkningene av LSD og fleinsopp er så like at det er vanskelig å skille mellom de to. De to stoffene har også stort sett de samme skadevirkningene. Det er derfor umulig å si at det ene stoffet er farligere enn det andre.

Hovedvirkningen av disse stoffene er hallusinasjoner (sansebedrag). De vanligste fysiske effektene er store pupiller, munntørrhet, rask puls, høyt blodtrykk, dårlig koordinasjon, svekket muskelkraft og skjelving. Effekten inntrer etter 5-20 minutter. Hallusinasjonenes effekt og intensitet er avhengig av dosen, men er normalt kraftigst etter 30-90 minutter og kan vedvare opptil 12 timer etter inntak. Vanligvis er brukeren klar over at det som oppleves ikke er reelt, men ved bruk av høye doser kan man ha vansker med å forstå hva som er sansebedrag og hva som er virkelighet. Det er ikke mulig på forhånd å forutsi hvilken virkning LSD og fleinsopp kan ha på den enkelte. Effektene kan i løpet av kort tid svinge mellom velbehag og frykt, fra en intens lykkefølelse til angst og panikk og sterke depresjoner. Hallusinasjonene kan dessuten være så kraftige at de kan medføre farlig atferd for brukeren.

I noen tilfeller kan hallusinasjonene oppleves som svært skremmende av brukeren. Slike ”bad trips” har gjerne sammenheng med vedkommendes psykiske tilstand, forventninger til rusopplevelsen og miljøet, en er også doseavhengige. Enkelte ganger kan disse stoffene dessuten utløse alvorlige og langvarige psykotiske episoder. En psykose er en alvorlig sinnslidelse med sanselige inntrykk og tankegang som ikke er forankret i realiteten, samt ingen sykdomsinnsikt. Et annet fenomen som kan opptre ved bruk av hallusinogener, er såkalte ”flash backs”. Det betyr at man en viss tid etter bruk (opptil flere måneder/år senere), får en plutselig og kortvarig gjenopplevelse av rusen uten nytt stoffinntak.

Legg igjen en kommentar