Det er veldig mye forskjellige stoffer som det går å  bestille
på nettet, men hvordan kan jeg finne ut om det er lovlige å ta inn i
landet? f.eks, det går noe som er lovlig i storbritania kan være ulovlig i norge?hvem skal jeg spørre som kan svare meg på det?det finnes f.eks naturlige urter som sies å ha ruslignende effekter, som ikke er ulovlige.hilsen nysgjerrig. Mann , 24 år  fra Rogaland.

Dette er som du selv påpeker et ommfattende tema. I Norge har vi en
egen liste over narkotiske stoffer som det kreves spesial tillatese for
å importere. Denne listen fornyes og oppdateres kontunierlig. Det vil
derfor være enklest å ta kontakt med tollmyndigheter eller politi for å
være på den sikre side ved import av ulike urter og stoffer.

Legg igjen en kommentar