Tør å sette grenser«Tør å sette grenser!» er en informasjonskampanje om ungdom og alkohol. Som en del av kampanjen har Helsedirektoratet utviklet et ferdig diskusjonsopplegg for foreldremøter. Mange foreldre er usikre på hvordan de skal forholde seg til barnas første kontakt med alkohol. De føler behov for å få informasjon og å diskutere grensesetting med andre foreldre. Foreldremøter på skolen er en god arena for en slik foreldrediskusjon, og «Tør å sette grenser!» kan være med på å sette rammene for et slik diskusjon.

Bakgrunnen for «Tør å sette grenser!» er at mange ungdommer gjør sine første erfaringer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Det er viktig at foreldrene tidlig er bevisste på dette, slik at de kommer ungdommens alkoholdebut i forkjøpet.

Ungdom i dag drikker vesentlig mer enn foreldrene deres gjorde på samme alder. De siste årene ser det imidlertid ut som om den negative utviklingen i alkoholforbruket blant ungdom har snudd. En av forklaringene kan være at flere ungdomsforeldre er blitt bevisst på at de kan påvirke barnas alkoholbruk.

Helsedirektoratet har siden 2004 kjørt kampanjen ”Tør å sette grenser”, rettet mot ungdom og deres foreldre. Målet med kampanjen er å utsette debutalderen for alkohol og redusere alkoholforbruket hos ungdom under 18 år. Kampanjen fokuserer på å få foresatte til å sette tydelige grenser for sine barn gjennom å øke deres kunnskaper om sammenhengen mellom grensesetting og forbruk. Foreldremøter er en viktig arena hvor foresatte kan komme sammen og utveksle erfaringer og diskutere felles grensesetting for de unge.

Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol – for foreldre med tenåringer.

Til hjelp for foreldre og lærere er det laget en veileder. Veilederen kan lastes ned her:
Tør å sette grenser! – bokmål
Våg å setje grenser! – nynorsk

Gode råd til foreldre

Helsedirektoratet har utarbeidet fem gode råd om alkohol til deg som har en tenåring i huset:

  1. Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år
  2. Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser
  3. Tenk igjennom egne grenser
  4. Vis at du bryr deg om tenåringen din
  5. Sett tydelige grenser – vis omsorg

Du kan lese mer om hvert enkelt råd her.

Lenker: 
SETTE GRENSER er et nettsted for foreldre med barn i ungdomsalder, som gir gode råd og tips om grensesetting i forbindelse med alkohol og rus hos ungdom.