En gutt kjøper mange luftrenser spraybokser av typen "Glade Citrus
Blossom" Den inneholder butan/propan som drivgass.Er det en sniffemetode og hva er skadevirkningen? Mann,41, Troms

Butan og Propan er ikke spesielt giftige, og det skal høye
konsentrasjoener til i innåndingsluften før den får noen virkning. Om
man sniffer, får man en intens tilførsel av gassen, samtidig som man
får nedsatt oksygentilførsel. Dette gjør at man får en virkning både på
åndredrettet (pusten) og hjertet.Ligheter-og drivgasser kan gi
alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen, og noen får hjertestans og dør.
Denne rytmeforstyrrelsen skyldes at hjertet blir mer følsomt for
adrenalin som kroppen produserer i økt mengde ved fysiske
anstrengelser, opphisselse, stress og i angstsituasjoner.Risikoen for
skader, ulykker og død under rusen er antakelig høyere enn ved
alkoholrus.(Kilde:Sosial-og helsedirektoratet, avdeling for
giftinformasjon)

Legg igjen en kommentar