Heroin behandling

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Dere sier i et av svarene deres at "Når en pasient er innunder
metadonbehandling, vil begrepet "narkoman" være misvisende.  Metadon
er en medisinsk behandling.  Når en pasient er ferdig opptrappet og
stabilisert, vil metadon gi kontroll over abstinensproblemet uten at
pasienten oppnår rus. Derved kan pasientene leve et tilnærmet normale
sosiale liv."

Hvis vi behandler folk med heroin i stedet for metadon, vil ikke det
gi nøyaktig det samme resultat? Forskjellen vil være at vi får bedre
stoff, mindre sidebruk og bedre psykososial fungering – feks med hensyn
til jobb osv. Forsøk fra Holland har vist dette. Er det ikke t.o.m.
verre – en større belastning rent fysiologisk å slutte med metadon enn
heroin (har selv slutta med heroin)?Mann 42 år,fra Akershus

I enkelte land blir rusavhengige behandlet med heroin fremfor
metadon.  "Heroinbehandling" foregår i kontrollerte former.  Pasienten
må hente heroin opptil flere ganger om dagen for å unngå abstinenser. 
Tiltaket har fått god tilbakemelding.  Heroin reduserer
overdosedødsfall, og kriminaliteten har blitt sterkt redusert der dette
praktiseres.  I legemiddelassisitert rehabilitering (metadonbehandling)
i Norge, er rehabilitering i fokus til enhver tid. Både psykososialt,
sysselsetting og individuell behandling.  Du nevner at inntak av heroin
vil medføre mindre sidemisbruk.  Som sagt, er metadon en medisinsk
behandling.  Av den grunn kan ikke inntak av andre stoffer  kalles
sidemisbruk, men misbruk. Metadonbehandling vil for enkelte vare livet
ut.  Metadon er et "tungt" preparat og er sterkt vanedannende, likeså
heroin.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.