Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hasj, marihuana, «bønner» og weed

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har følgende spørsmål:
1. Hva er forskjellen mellom hasj, marihuana, "bønner" og weed?
2. Er hasj avhengighetsskapende eller bare vanedannende? Hva er i tilfellet forskjellen mellom avhengighetsskapende og vanedannende?
3. Hva skjer om du først drikker alkohol og deretter røyker hasj?
4. På hvilken måte er hasj farligere enn alkohol? Om det så ikke er det, hvorfor er det ikke lovlig som alkohol? Hvorfor er det kategorisert som narkotika når det ikke er det i så mange andre land?
5. Hvordan virker hasj på deg? Blir man avslappet, eller ruset på samme måte som alkohol?
6. På hvilken forskjellige måter virker så rusen mellom hasj, weed, marihuana osv…?

Kvinne,15, Møre og Romsdal.

1. Flere forskjellige produkter framstilles av cannabisplanten, Cannabis sativa. Marihuana er vanligvis tørkede blader av henholdsvis toppskudd og blomster, men kan også inneholde stilker eller frø. Hasj er et videreforedlet produkt hvor plantesaften eller harpiksen er oppkonsentrert og presset til plater eller klumper sammen med deler av det fiberholdige plantematerialet. "Bønner" er et slangord for hasj, mens "weed" er et slangord for marihuana.

2. Cannabis anses å være mindre avhengighetsskapende enn andre rusmidler som f.eks. heroin og kokain. Avhengigheten kan allikevel oppleves som sterk av enkelte personer. Avvenningssymptomene er imidlertid relativt milde. Irritasjon, søvnproblemer, svetting, hodepine og nedstemthet er mest vanlig. Har en utviklet avhengighet for cannabis, kan risikoen for bruk av andre avhengighetsskapende stoffer øke. Selv om bare et fåtall av brukerne går over til hardere stoffer, har cannabis, sammen med alkohol og tobakk, ofte vært et innledende stoff i en misbrukerkarriere. Vanedannende er nok mer brukt om vaner du tillegner deg og har mer eller mindre problemer med å slutte med.

3. Dette vil forsterke virkningen av begge rusmidlene.

4.Det er lite hensiktsmessig å sammenligne to ulike rusmidlene, selv om de kan ha både like og ulike virkninger og bivirkninger. Lovligheten i andre land og Norge diskuteres kontinuerlig. Nyere forskning om bl.a. sammenhengen mellom cannabis og økt risiko for psykoser, gjør at flere og flere land ønsker strengere lovgivning for cannabis. Hvorfor alkohol er lovlig i Norge, mens hasj ikke er det, kan nok like gjerne begrunnes ut i fra kultur som stoffenes virkninger. Om alkohol hadde blitt innført til Norge først nå, er det stor sannsynlighet for at det også ville blitt oppført på narkotikalisten.

5.Cannabis gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, noe som innebærer endret virkelighetsoppfatning. Rusen svekker den kritiske sansen, og brukeren kan ofte oppføre seg "fjollete".

Virkningen av cannabis er som ved andre rusmidler sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger og miljø. Rusen kan gjøre brukeren avslappet og pratsom, og forsterker ofte sansene, spesielt inntrykk av farger, smak og musikk. Man opplever seg selv om mer åpen og sosial, med hyppige latteranfall.

Ruseffekten inntrer allerede kort tid etter at røyken er inhalert, med en topp etter ca. 20-30 minutter. Brukeren får som oftest økt puls, rødhet i øynene, tørr munn, samt økt matlyst. Fortsetter man å røyke, vil virkningen vedvare. Man kan også oppleve ubehagelige virkninger hvis man fortsetter å røyke. Etter noen timer er rusen etter et typisk enkeltinntak normalt over, selv om svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.

Rusen kan også føre til svimmelhet og trøtthet. Når koordinasjonen, konsentrasjonen, reaksjonsevnen og vurderingsevne blir svekket, øker sjansen for lite gjennomtenkte handlinger eller ulykker. Ved bilkjøring kan det skje at man konsentrerer seg om enkelte sider av bilkjøringen, men f.eks. overser rødt lys eller stoppskilt. Videre kan korttidsminnet og tidsoppfatningen forstyrres. Korttidsminnet kan være nedsatt opptil et par dager etter rusen. Akutte depresjoner, angst eller forfølgelsesforestillinger kan også forekomme, avhengig av personlighet og omstendigheter, sinnstilstand, mengde inntatt stoff og innhold av THC.

6. Virkestoffet i både hasj og marihuana er THC. Vanligvis inneholder marihuana opptil 10 prosent THC, mens hasj inneholder 6-10 prosent. Rusvirkningen er altså den samme, men marihuana er som regel sterkere enn hasj.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.