Farer ved injeksjon av tabletter

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har en kamerat som bruker amfetamin og piller. For å injisere amfetaminet sammen med pillene tar han amfetaminet i vann. Deretter tar han pillene og legger de i nytt vann og koker dette. En gang så jeg han tilberede dette. Prosessen varte i ca. 20-30 minutter. Pillene ble kokt i vann slik at fargen på det han kokte gikk fra å være blank til å få en gul/grønn farge. De aktuelle pillene er i hovedsak de som har gatenavnet "Kryss" (muligens Rivotril) og andre piller som f.eks. Apodorm, Diazepam, Rohypnol, Sobril o.l. Til slutt tok han de 2 ml med amfetamin og de ca. 3 ml med kokte pillene og trakk dette opp i en 5 ml pumpe, og injiserte dette. Jeg spurte han om grunnen til å koke pillene. Han svarte da at dette var for å fjerne avfallsstoffer og fyllmasse som er i piller. I tillegg kalte han det å foredle virkestoffene. Så det jeg lurer på er om det er farlig å koke piller og/eller om piller forandrer egenskaper hvis de blir eksponert for ekstrem varme på denne måten? Om det er avfallsstoffer og fyllmasse i piller? Og om det er tilfelle at piller kan foredles (gjøres renere og gi mer virkning) på denne måten?
Mann, 31 år fra Oslo

Vi vil på det sterkeste fraråde injeksjon av oppløste tabletter. For det første kan uoppløste hjelpestoffer, som bindemidler, fyllstoffer og glattemidler, havne som partikler i lungene. Der kan de tette små blodårer og gi lungeemboli (blodpropp i lungene), eller medføre en lokal, kronisk betennelse. Det er dessuten fare for infeksjoner. Disse infeksjonene kan oppstå lokalt på stikkstedet, eller arte seg som sepsis (blodforgiftning) eller endokaritt (infeksjon i hjerteklaffene). Oppvarming vil ikke fjerne hjelpestoffene i tablettene, men kan bedre løseligheten noe. Tablettene som nevnes i spørsmålet inneholder imidlertid tungt løselige hjelpestoffer som talkum, stivelse, mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat, så det er usikkert hvor mye denne kokingen egentlig vil hjelpe. Å koke løsningen vil imidlertid drepe en del bakterier, og vil minske risikoen for infeksjoner. Dette hjelper dessverre lite om man ikke også benytter seg av sterilt utstyr. Det er dessuten vanlig å sile blandingen før den injiseres. Det kan fjerne de største uoppløste partiklene, men det vil fremdeles kunne finnes partikler i løsningen som kan medføre en betraktelig helserisiko. Om man ikke benytter et sterilt filter, vil det dessuten være fare for infeksjoner. Vi vil også påpeke at injeksjon av andre stoffer, som for eksempel amfetamin, kan medføre lignende helsefarer, da illegalt stoff alltid er blandet ut med diverse andre substanser.

De fleste stoffer vil ikke forandre egenskaper ved de temperaturene de utsettes for ved koking (100 grader celsius). Det vil heller ikke skje noen "foredling" av virkestoffene. Legemidlene kan imidlertid virke noe annerledes ved injisering enn når de inntas som tabletter, virkningen vil for eksempel komme fortere og mer brått.

Endokarditt kommer ofte gradvis. Vanlige tegn på at man har det kan være væskeansamling i kroppen, som hovne bein. Sepsis kommer ofte raskt, med feber og frostrier få timer etter at man har satt noe usterilt. Lungeemboli kan gi åndenød, hoste, hjerteklapp og redusert allmenntilstand. Alle disse tilstandene bør behandles av lege så raskt som mulig. Lokale reaksjoner vil også ofte trenge behandling.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.