Jeg er en mor som har mistenkt min sønn på 16 år om bruk av hasj. Har vært med ham hos lege i dag og tatt urinprøve uten at han vat at den har blitt tatt for å teste muligens hasj. Grunnen til at jeg ikke sa ifra, er at han nekter på en aggressiv måte at har ikke tar noe som helst. Jeg har sett at noen av hans venner bruker hasj eller noe annet de blander selv – muskatt med mer. Er det lov å teste ham uten at han vet det? Hvis prøven er positiv, skal jeg såklart fortelle og hjelpe ham. Han betyr alt for meg.
Kvinne, 34 år fra Oppland.

Det er ikke lov å teste sønnen din på 16 år for cannabis uten at han informeres. Fastlegen skal også informere en 16 åring om hva han testes for. Vi vil derfor anbefale deg å ta kontakt med fastlegen for å høre hvorfor han unnlot å gjøre det i dette tilfellet. Lovverket er klart i forhold til når barn/ungdom skal informeres, og når de ikke skal informeres.

Hva gjelder deg og ditt forhold til din sønn, er det viktig at dere er åpne mot hverandre.

Hvis prøven viser seg å være positiv, er det viktig at dere tar kontakt med hjelpeapparatet. Vi vil da anbefale at dere tar kontakt med for eksempel Utekontakt/ungdomskontakt, noe som finnes i Toten, Gjøvik, Hov, Lena, Lillehammer og Mysen i Oppland fylke. Det er et rusforebyggende tilbud til ungdom. De har god kjennskap til hjelpeapparatet, og kan gi råd, veiledning og støtte. Dere kan også ta kontakt med Helsestasjon for ungdom eller ringe oss i RUStelefonen på 08588.

Legg igjen en kommentar