Min sønn født i '85 er avhengig av hasj. Han er klar over sin avhengighet, forstår alvoret og vil ut. Han fungerer i dag 100% i miljø og i jobb og er altså ikke i definisjon narkoman for mange. Han er motivert, men vet han ikke klarer å slutte selv uten hjelp og eller et opplegg. Han er jo ikke tung rusmisbruker og faller mellom 2 stoler slik jeg opplever det. Det er frustrende å ikke finne hjelpeopplegg for denne gruppen narkomane. Min sønn er vurdert til å være i faresonen for både å ende som narkoman og alkoholiker. Han skal delta på et kurs for denne pasientgruppen via friomsorgen i motivasjon, men både han og jeg vet at dette ikke er nok.Han trenger institusjonsplass for å komme seg vekk fra venner og miljø. Jeg ville sette meget stor pris på et snarlig svar. Om ikke dere har løsningen så kanskje tips om hvor jeg kan søke videre.
Kvinne fra Akershus.

Det du beskriver er dessverre noe mange opplever. Det vi vil anbefale
er at han får en henvisning til Psykiatrisk ungdomsteam. De har
grundig utredning og behandling over lang tid. De kan også henvise
videre hvis det skulle vise seg å være nødvendig. For å få behandling
av Psykiatrisk ungdomsteam, trenger din sønn henvisning fra fastlege,
barnevernsleder eller annen spesialisthelsetjeneste.

For å få oversikt over behandlingstilbudet i Norge, kan du gå inn på
www.rustiltak.no

Som pårørende til en rusmiddelavhengig kan det være viktig å ha et
sted å henvende seg, og vi vil derfor anbefale deg å ta kontakt med
Veiledningssenteret for pårørende. De har telefonnummer 22 99 34 90.

Legg igjen en kommentar