Når et menneske bruker / går på metadon kan hun da kalles narkoman? Har et fosterbarn som ikke skal oppleve foreldre ruset. Mor får metadonbehandling.  Er hun da ruset?
Kvinne 52 år fra Buskerud

Når en pasient er innunder metadonbehandling, vil begrepet «narkoman» være misvisende.  Metadon er en medisinsk behandling.  Når en pasient er ferdig opptrappet og stabilisert, vil metadon gi kontroll over abstinensproblemet uten at pasienten oppnår rus. Derved kan pasientene leve et tilnærmet normale sosiale liv.

Legg igjen en kommentar