Jeg har kjøpt hjemmetest på internett for narkotika til bruk på min
datter på 16 år. Denne skulle vise flere stoffer, hasj, amf. metaamf
osv. Hvor sikker er denne testen?Kvinne,42 år fra Aust-Agder.

Før man eventuelt tar i bruk hurtigtester må det vurderes om
testprinsippet er forsvarlig å bruke i den aktuelle situasjonen. Man må
sette seg nøye inn i hvordan den aktuelle testen fungerer, og det må
finnes rutiner for oppfølging av positive funn. Det anbefales at
fagpersoner følger opp og er tilstede.Du kan lese mer om tester her

Legg igjen en kommentar