Jeg har tre spørsmål som jeg håper at jeg kan få svar på:
1) Hva gjør samfunnet for å redusere misbruket av narkotika?
2) Hvilke konsekvenser kan den enkelte få av narkotikamisbruk?
3) Hvorfor starter egentlig ungdom med bruk av narkotika?

Jente, 14 år fra Telemark.

Dette var omfattende spørsmål, med mange ulike svaralternativer, men vi skal forsøke å svare kort, og dessuten henvise til steder hvor du kan finne mer informasjon.

1) Politi, Sosialtjeneste og Helsevesenet jobber alle med dette, men på forskjellige måter. Politi og Tollvesen forsøker for eksempel å hindre at narkotika kommer inn i landet. Og Politiet forsøker å stoppe de som selger narkotika. Man kan også forsøke å hindre at folk begynner å bruke narkotika. Dette kalles forebygging. Dessuten kan man forsøke å behandle de som alt har et narkotikaproblem.

2) Dette avhenger av personen, miljøet og hvilke stoffer som blir brukt. Det blir derfor vanskelig å svare generelt på dette. Du kan lese om skadevirkninger av de ulike stoffene på de linkene vi anbefaler under Fakta om rusmidler her på hjemmesiden vår.

3) Det kan være veldig mange grunner til at ungdom begynner å misbruke rusmidler, og noe av tanken med denne oppgaven var nok at du som ungdom skulle reflektere over dette selv. Det finnes altså ingen fasitsvar, men dere finner noen generelle årsaker til hvorfor ungdom prøver rusmidler i denne artikkelen på hjemmesiden vår. I denne artikkelen på Forebygging.no diskuterer til sosiologen Willy Pedersen ulike perspektiver på hvorfor ungdom ruser seg.

Legg igjen en kommentar