Hvor mange dør av narko i året?
Gutt, 24 år fra Hordaland.

195 personer døde som følge av narkotikabruk i Norge i 2006 (kilde Kripos). Statistikken omfatter både tilfeller av akutt forgifting (overdoser) og dødsfall som kan settes i sammenheng med avdødes rusmisbruk. Svært mange av dødsfallene er et resultat av blandingsmisbruk. Oslo hadde flest dødsfall, 72 stk., noe som utgjør ca. 37 % av det totale antallet. De avdøde fordeler seg på 152 (78 %) menn og 43 (22 %) kvinner.

Legg igjen en kommentar