Jeg er en meget bekymret mor. Min datter er 17 år og bruker hver helg på å drikke seg full på, fra fredag til søndag. Dette kan da ikke være normalt?
Kvinne fra Buskerud.

Det er forståelig at du er bekymret for din datter. Om det er normalt eller ikke, er vanskelig å svare på, da dette må sees i sammenheng med ungdomskulturen der dere bor. Du skriver heller ikke noe om hvor lenge dette har pågått.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med utekontakten/ungdomskontakten i kommunen der du bor. Utekontakten gir råd/veiledning til både ungdom og foreldre. Helsestasjon for ungdom er også en instans som kan gi råd og veiledning i forbindelse med ungdom. Begge er instanser som har mye kunnskap om og erfaring med ungdom. Du kan også ta en titt på de anbefalingene vi kommer med under Veiledning til foreldre her på vår hjemmeside.

Legg igjen en kommentar