Lurer bare på om det stemmer at du kan drikke alkohol fra du er 16 år, men ikke kjøpe? Lurer på det samme angående tobakk.
Gutt, 17 år fra Rogaland.

Aldersgrensen for kjøp av øl, vin og tobakk er 18 år i Norge, mens aldersgrensen for kjøp av brennevin er 20 år. Det er imidlertid ikke den mindreårige som kjøper, eller bruker, alkoholen/tobakken som gjør noe ulovelig, men den som selger eller utleverer alkoholen/tobakken til den mindreårige. Jamfør § 1-5 i alkoholloven og § 5 i tobakkloven.

Legg igjen en kommentar