Metamfetamin er et stoff nær beslektet med amfetamin, men mer potent. Hvor mye kraftigere er det i ren form? 2 ganger? 3 ganger? I utgangspunktet (teorien) skal stoffene gi identisk rus, men pga. kraften til metamfetamin blir det i praksis noe helt annet har jeg blitt fortalt. Stemmer dette? (Jamfør med rusen på øl mot rusen på sprit. Begge er etanol, like fullt blir ting svært forskjellig.)
Mann, 35 år fra Oslo.

Vi kjenner til at rusopplevelsen av metamfetamin subjektivt oppfattes som sterkere enn rusopplevelsen av amfetamin, men vi klarer ikke å finne noe forskning som kan forklare hvorfor det oppleves slik. Det finnes imidlertid forskning som kan tyde på at metamfetamin gir en noe økt risiko for forgiftinger/skader sammenlignet med amfetamin.

En jamføring med øl og sprit blir imidlertid misvisende. Når det gjelder øl og sprit inneholder de kjemisk sett akkurat det samme virkestoffet, nemlig etanol, men i forskjellig volumprosent. Selv om amfetamin og metamfetamin er beslektede stoffer, er ikke den kjemiske strukturen ikke helt. Det er altså ikke slik at de inneholder det samme virkestoffet, men i forskjellig styrkegrad.

Legg igjen en kommentar