Jeg lurer på hvorfor så mange som informerer om rusmidler sier at Cannabis sativa er veien til tyngre stoffer, omtrent alltid. Og at man blir svært avhengig av denne planten, selv om man bare har en psykisk avhengighet, på samme måte som man kan være avhengig av sjokolade, sex, mat og lignende. Man blir jo faktisk ikke fysisk avhengig av Cannabis sativa før man har brukt det regelmessig i lang tid.

Jeg så noen som spurte om hva skadevirkningene av Cannabis sativa var, og dere hadde svart at de verste skadevirkningene kom, dersom man røyket planten. Blir ikke dette muligens litt misvisende, da de fleste som allerede røyker tobakk, får samme skadevirkning, når de som allerede røyker er de som stort sett røyker planten? Man kan jo få planten i seg på mange forskjellige måter.

Forresten, hvilket stoff vil dere anbefale meg å starte med, cannabis, eller alkohol?
Gutt, 16 år fra Troms.

Den statistiske sannsynligheten for å ha forsøkt andre illegale rusmidler øker i takt med antallet ganger man har brukt hasj. Det er imidlertid ikke slik at alle som forsøker hasj begynner med andre illegale rusmidler, og ikke en gang slik at alle som forsøker hasj fortsetter med dette.

Hasj er mindre avhengighetsdannende enn en del andre rusmidler (som for eksempel kokain og heroin), men abstinensreaksjoner kan oppstå når man forsøker å slutte etter lengre tids bruk. Eksempler på dette er søvnforstyrrelser, svetting, muskelverk, hodepine, dårlig mage og nedsatt allmenntilstand, og mange vil også bli irritable. Disse abstinensene vil stort gi seg i løpet av en 12 dagers tid.

De mest alvorlige skadevirkningene av hasj, slik som for eksempel økt risiko for psykiske problemer, er knyttet til inntak av THC (det viktigste virkestoffet i cannabis) og oppstår uavhengig av om man røyker eller spiser stoffet. Om man røyker hasj vil man imidlertid utsette seg for en økt risiko for å få andre plager i tillegg, som for eksempel akutte infeksjoner i nesen, bihuler, svelg og luftrør og kronisk bronkitt. Da de fleste som røyker hasj også røyker tobakk, vil man dessuten utsette seg for de skadene dette medfører.

RUStelefonen ønsker ikke å anbefale noen rusmidler, og vil poengtere at alle rusmidler kan ha negative konsekvenser, spesielt ved overdreven bruk. Man bør imidlertid tenke over at man ved å bruke illegale rusmidler også utsetter seg for problemer ut over rent fysiske og psykiske skader, som for eksempel befatning med kriminelle miljøer.

Legg igjen en kommentar