Stadier i rusbruk

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg bare lurer på noe i forbindelse med en gruppeoppgave vi har: Hva kan føre til rusmisbruk hos ungdom, og hvordan kan de ulike prosessene utvikle seg (altså gangen i det hele, stadier, fra røyk til heroin)? Dette er et nokså stort prosjekt i seg selv, vidt tema, men for å prøve å besvare den problemstillingen best mulig, har dere noen tips/svar?

Det kan være veldig mange grunner til at ungdom begynner å misbruke rusmidler, og noe av tanken med denne oppgaven var nok at dere som ungdom skulle reflektere over dette selv. Det finnes altså ingen fasitsvar, men dere finner noen generelle årsaker til hvorfor ungdom prøver rusmidler i denne artikkelen på hjemmesiden vår.

Når det gjelder stadier i rusbruk, så er det slik at de aller fleste ungdom har et veletablert forbruk av alkohol og tobakk før de forsøker illegale rusmidler. Hasj er det illegale rusmiddelet det er vanligst å begynne med, og man har gjerne brukt hasj en god del ganger før man forsøker enten, kokain, amfetamin eller ecstasy. Det siste illegale stoffet man prøver er gjerne heroin, og man forsøker oftest å røyke det før man begynner å sette stoffet med sprøyte. Mange ser på det å sette stoff med sprøyte som den siste barrieren i en ”ruskarriere”, og selv ungdom som bruker mye hasj, kokain og amfetamin tenker gjerne på de som injiserer rusmidler som de ”ekte narkomane”.

Det vi har beskrevet her er det vanligste mønsteret i utviklingen av bruk av rusmidler, men det kan selvfølgelig finnes unntak. Dessuten er det ikke slik at utviklingen ikke kan stoppe underveis. De aller fleste ungdom som forsøker hasj, forsøker for eksempel aldri andre illegale rusmidler. Sosiologen Willy Pedersen skriver en del om stadier i rusmiddelbruk i boken Bittersøtt, og vi anbefaler den om dere ønsker mer informasjon om dette emnet. Dere er selvfølgelig også velkommen til å diskutere dette spørsmålet med oss på RUStelefonen (08588).

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.