Hvordan er hasj farlig for kroppen?
Jente, 20 år fra Buskerud.

De viktigste fysiske skadevirkningene av hasj er økt risiko for kronisk bronkitt og akutte infeksjoner i nesen, bihuler, svelg og luftrør. Kronisk bronkitt kan videre føre til utvikling av Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Røyking av hasj påvirker dessuten hormonbalansen i kroppen, som igjen kan påvirke spermieproduksjon og menstruasjonssyklus. Bruk av hasj under svangerskapet kan medføre lavere fødselsvekt og kortere fødselslengde, og kan også føre til kognitive skader på barnet senere i livet. Det finnes i tillegg rapporter om at hasj kan føre til hjertekrampe og hjerteinfarkt, spesielt hos sårbare personer, men dette forekommer allikevel svært sjeldent.

De psykiske skadevirkningene av hasj, og svekkelsen av ulike kognitive funksjoner, er kanskje mer urovekkende. Hasj har en negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og kortidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Bruk av hasj medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer, og kan dessuten utløse psykoser og schizofreni hos disponerte individer.

Ønsker du mer informasjon om hasj anbefaler vi deg å titte på de linkene vi viser til under Fakta om rusmidler.

Legg igjen en kommentar