Promillekjøring – lovgivning og straff

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Er ei jente som har et ANT-prosjekt. Jeg har noen spørsmål om dette temaet!
1. Promillekjøring for moped, bil, båt. Har dere noen statistikk?
2. Promillegrenser? Ha er grensen på promille når du skal kjøre?
3. Straff? Hva er straffen for å promillekjøre?
Jente fra Hedmark.

1) Statistikk for bilkjøring under påvirkning finner du i Statens institutt for rusmiddelforsknings (SIRUS) statistikkdatabase, RusStat, eller rapporten Rusmidler i Norge 2006.

Når det gjelder båtkjøring, så var det slik at 14 av de som omkom i fritidsbåtulykker i 2006 ble bekreftet å ha vært alkoholpåvirket, mens syv var edru, og 13 var ukjent. Mer statistikk for båtkjøring under påvirkning kan du få hos Sjøfartsdirektoratet.

Vi har ikke klart å finne noen slik statistikk for mopedkjøring, men det kan tenkes at Statistisk sentralbyrå eller Statens vegvesen kan hjelpe deg med dette.

2) Promillegrensen for motorkjøretøy i Norge er en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,2 promille, eller en alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften på mer enn 0,1 milligram per liter luft (vegtrafikklovens § 22).
Promillegrensen for fritidsbåter i Norge er en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,8 promille, eller en alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften på mer enn 0,4 milligram per liter luft (fritids- og småbåtlovens § 33).

3) Utdrag fra vegtrafikklovens § 31:
”Den som overtrer § 22 første ledd, straffes som regel
a) med bot ved alkoholkonsentrasjon i blodet til og med 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften til og med 0,25 milligram per liter luft,
b) med bot og betinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,0 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,25 til og med 0,5 milligram per liter luft,
c) med bot og betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,0 til og med 1,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,5 til og med 0,75 milligram per liter luft,
d) med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,75 milligram per liter luft. I stedet for bot og ubetinget fengsel kan det idømmes bot og betinget fengsel med vilkår som nevnt i straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e.”

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.