Når vet man om noen har problemer med alkohol? Min kjæreste drikker hver dag 1-2 flasker vin. Og har så og si holdt på sånn i et halvt år. Han mener selv det er helt normalt i andre land i Europa og han har høy toleranse grense pga. av at han er høy og stor og er vant til å drikke ofte. Noen dager sier han at han skal kutte ned på alkoholforbruket men hittil har ikke det skjedd. Han er en ressurssterk mann, men har for øyeblikket ingen jobb. Dette gjør det mulig å sitte oppe sent hver kveld og å kunne sove lenger om morgenen. Når kan man kalle det høye forbruket alkoholisme?
Kvinne, 25 år fra Hedmark.

Hvor vanlig det er å drikke 2 flasker vin daglig ellers i Europa kan diskuteres, men til tross for at han er en stor mann er dette uansett et høyt forbruk sett med norske øyne. Om det kan kalles et alkoholmisbruk er imidlertid en annen sak. Har du noen formening om hvorfor partneren din drikker? Gjorde han dette også da han var i arbeid, eller er det relatert til det at han er arbeidsledig? Begrenser det hans muligheter til å få seg en ny jobb? Om hans alkoholkonsum hindrer ham i å nå sine mål, og skaper problemer for ham eller de rundt ham, vil jeg si at det nærmer seg et misbruk. Det at han selv sier at han skal kutte ned på alkoholforbruket, tyder dessuten på at han også selv opplever at han drikker i meste laget.

Om du eller din partner ønsker å diskutere denne problemstillingen videre med en veileder, er dere velkomne til å ringe RUStelefonen på 08588. Vi kan dessuten gi informasjon om ulike hjelpetiltak om det er ønskelig.

Når blir alkoholbruken skadelig?
Alkoholkonsum angis i standardenheter (SE), hvor 1 SE tilsvarer ca. 12,8g ren alkohol (noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils, ett glass vin eller én drink med sprit). Et regelmessig konsum på mer enn 20 SE per uke for menn, og mer enn 13 SE per uke for kvinner anses som potensielt skadelig med hensyn til de fleste alkoholrelaterte problemer og lidelser.

Legg igjen en kommentar