Min samboer har alkoholproblemer. Hvor kan han få hjelp som er livssynsuavhengig? Finnes det alternativer til rent alko kutt.
Kvinne, 44 år fra Oslo.

Din samboer må kontakte sin fastlege for henvisning videre til rusbehandling. Det finnes en rekke livssynsnøytrale behandlingstiltak. På Rustiltak.no vil du finne en landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere, som gir deg en utfyllende presentasjon av hvert enkelt tiltak. Her vil det også være informasjon om tiltakenes verdigrunnlag.

Det er mange forskjellige metodiske tilnærminger til behandling av alkoholproblemer, og det finnes alternativer til rent alkokutt. Vi anbefaler dere å be om informasjon og veiledning om dette hos fastlegen, eller eventuelt hos en ruskonsulent ved nærmeste sosialkontor. Ved å ta en telefon til oss i RUStelefonen (08588), vil dere også kunne få informasjon om ulike behandlingsmetoder og –tiltak.

Legg igjen en kommentar