Hvordan er situasjonen for unge rusbrukere?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har skoleprosjekt om samliv, valg og verdier. Jeg valgte temaet rus og ungdom. Jeg vil ha svar på hvordan unge rusbrukere har det i vårt samfunn?
Gutt, 15 år fra Oslo.

Dette avhenger av hva du definerer som unge rusbrukere. Når det gjelder behandlingstilbud, finnes det få tiltak beregnet på ungdom under 18 år. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), gir poliklinisk oppfølging av unge rusbrukere og deres foreldre. PUT tilbyr behandling på dagtid uten at man er innlagt, og stort sett dreier det seg om samtaleterapi. Målgruppen til PUT er imidlertid i all hovedsak ungdom mellom 18 og 25 år. Barne og ungdomspsykiatrien (BUP) tilbyr poliklinisk oppfølging av barn under 18 år, men disse er ikke spesialister innen rusproblematikk. Ofte kan Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ved skolene også være til hjelp i forhold til disse problemene. De fleste byer/tettsted har også en utekontakt som jobber forebyggende og driver oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom.

Da man ikke er myndig før fylte 18 år i Norge, er det slik at foreldre og barnevern kan avgjøre hvilken behandling en ung rusbruker skal motta. Ofte vil det imidlertid også være slik at man tar hensyn til ungdommens egne ønsker. Yngre rusmisbrukere blir gjerne tatt hånd om av barneverntjenesten fordi rusmisbruk ofte henger sammen med problemer i forhold til familien og mindre interesse for skolen. Det er også lett å bli knyttet til kriminelle miljøer. For noen kan poliklinisk behandling være en god hjelp i tillegg til tiltak fra barneverntjenesten, mens andre må bort fra miljøet og få en mer helhetlig behandling.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.