I hvilket fylke er GHB-bruken størst?
Jente, 14 år fra Møre og Romsdal.

Det er vanskelig å finne noen sikre tall på dette. Det vi imidlertid vil poengtere er at GHB er et marginalt utbredt stoff, selv om man kanskje skulle tro noe annet på bakgrunn av presseoppslagene den siste tiden. I følge ungdomsundersøkelsen for 2006 til Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har kun 0,8 % av ungdommene mellom 15 og 20 år i Norge forsøkt GHB . Tallene for Oslo er 0,6 %. Antallet beslag av GHB i Norge økte riktignok med 56 % i 2006 sammenlignet med året før, men allikevel dreier det seg om kun 72 beslag og 4,3 liter GHB. Politiet poengterer dessuten at det ikke er noe som tyder på at GHB har en voksende markedsandel.

Legg igjen en kommentar