Lurte bare på hvordan effekten av antibiotika svekkes sammen med alkohol. Jeg gikk på antibiotika i helgen pga. urinveisinfeksjon og skulle gå på piller i tre dager, 6 piller om dagen. En venn av meg sa til meg at dersom jeg drakk falt hele kuren til grunn og jeg måtte gjøre alt på ny igjen. Altså, har jeg ennå urinveisinfeksjon?
Jente, 17 år fra Rogaland.

Det har lenge blitt hevdet at alkohol ikke bør inntas når man bruker antibiotika. Man har trodd at alkohol øker nedbrytningen av penicillin i mage- og tarmsystemet og dermed reduserer mengden penicillin som absorberes. Studier har derimot vist at opptak, distribusjon, omsetning og utskillelse av antibiotika (i hvert fall av typen fenoksymetylpenicillin – selges under navnet Weifapenin) ikke påvirkes av inntak av alkohol. Alkohol kan imidlertid forsinke opptaket av visse typer antibiotika (som for eksempel amoxicillin – selges under navnet Amoxillin), men reduserer ikke mengden som blir opptatt.

Enkelte antibiotika kan dessuten gi ubehag om de tas samtidig med alkohol. I Norge gjelder dette kun antibiotikumet metronidazol (som selges under navnet Flagyl). Dette antibiotikumet hemmer et enzym som bryter ned alkohol, og man får dermed en effekt som ligner den man får av Antabus (legemiddel som brukes som avvenningsmiddel ved alkoholisme).

Alkoholikere kan få redusert effekt av antibiotikumet dokcycyklin (selges under navnet Doxylin og Dumoxin). Mekanismen er trolig at et kronisk høyt alkoholinntak fører til raskere nedbryting og utskillelse av enkelte antibiotika som nedbrytes over samme enzymsystem som alkohol.

Det finnes altså ingen tungtveiende medisinske grunner til å anbefale at alkohol ikke skal inntas når man bruker antibiotika, men da man tross alt forsøker å bekjempe en infeksjon, er det imidlertid lurt å drikke med måte og unngå de verste fyllekulene.

Legg igjen en kommentar