Jeg bare lurer på om hasj og amfetamin og evt. andre rusmidler vises når du skal ta en urinprøve for for eksempel urinveisinfeksjon?
Jente, 17 år fra Møre og Romsdal.

Bruk av amfetamin kan påvises i urinen i 2-4 dager etter inntak, mens engangs bruk av hasj vil kunne påvises i ca. én uke. Det er imidlertid slik at urinen ikke analyseres for disse stoffene om man ikke spesifikt har bedt om det, eller det opplyses om at man kommer til å gjøre dette. En urinprøve tatt i forbindelse med en urinveisinfeksjon vil altså ikke bli analysert med tanke på å finne spor etter bruk av rusmidler.

Legg igjen en kommentar