Hvilke skader kan heroin påføre deg selv og samfunnet?
Jente. 14 år fra Buskerud.

Dette er et veldig omfattende spørsmål, men kort fortalt er heroin et sterkt avhengighetsdannende stoff med en stor fare for overdose. Samfunnet kan for eksempel bli skadelidende i form av store utgifter til rusbehandling og økt kriminalitet.

Ønsker du mer informasjon om heroin anbefaler vi denne artikkelen på Folkehelseinstituttets sider og denne artikkelen på  Sosial- og helsedirektoratets sider.

Legg igjen en kommentar