Lurte på om dere kunne presentere litt oppdatert statistikk på inntak av narkotika. Det jeg egentlig lurer på er om det finnes tall på hvor mange (av unge under 30) som har prøvd narkotika, hvor mange som oppgir å bruke narkotika jevnlig og forskjell i inntak med hensyn til kjønn.
Jente, 23 år fra Oslo.

Denne informasjonen vil du finne på hjemmesidene til SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning). Ungdomsundersøkelsen som SIRUS gjennomfører årlig, vil gi svar på bruk av alkohol og narkotika blant ungdom i alderen 15-20 år både i Norge og Oslo. Den årlige rapporten Rusmidler i Norge, vil dessuten gi deg ytterligere opplysninger om dette. Før øvrig kan vi også anbefale SIRUS' statistikkdatabase RusStat. RusStat vil inneholde oppdatert og relevant statistikk om alkohol, narkotika og behandling. RusStat er et nettbasert system for statistikkpresentasjon, som gir brukeren en oversiktelig tilgang til aktuell rusmiddelstatistikk, forklarende tekst til tabellene, og mulighet til å søke etter og bearbeide data.

Legg igjen en kommentar