Finnes det en liste over narkotiske stoffer og andre stoffer generelt som er ulovlige å innføre til Norge fra utlandet? Jeg har lett både på lovdata.no og tollvesenet.no, men finger ingen slik liste eller informasjon. Når man handler så mye rart på nettet som man gjør i dag synes jeg det er sinnssykt at en slik liste ikke er å finne.
Gutt, 21 år fra Oslo.

Narkotikalisten omfatter alle stoffer som er definert som narkotika, og tilvirkning, innførsel, utførsel, transitt, omsetning, besittelse og bruk av disse stoffene er forbudt. I tillegg har man legemiddelloven som gjelder en del stoffer som det er ulovelig å innføre og omsette. Både narkotikalisten og legemiddelloven finner du på Lovdata.no.

Legg igjen en kommentar