Hasjrøyking og skader på luftveiene

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

I nettintervjuet med Dagbladet kom en representant fra Rustelefonen med følgende horrible uttalelse, som jeg ønsker at du/dere skal forsvare eller forlate: "Dessuten er det slik at røyking av hasj er like skadelig for den fysiske helsen som røyking av tobakk."

Ifølge Wikipedia dør det 3 millioner mennesker på verdensbasis av lungekreft hvert år. Nesten 90% av disse tilfellene er forårsaket av tobakksrøyking, i alle fall i Vesten. Og nå kommer selvsagt spørsmålet – hvor er de tilsvarende dødsfallene for cannabis? Saken er jo den at forskere antok at visse ting ville føre til et ras av lungekreft fra alle som begynte å røyke hasj og marihuana på 60-tallet. Det var først og fremst tjæreinnholdet og det at kondensering av all slags karbonholdig materiale i lungene har en dårlig effekt på dem som fikk dem til å tro dette. Men det var teorien. Nå er det 40 år siden hippietiden, og vi har masse studier på hvor mye kreft som faktisk oppstår i lungene på hasj- og marihuanarøykere. Og i følge samlestudier som tar for seg det som finnes av enkeltstudier, så er det ingen positiv korrelasjon mellom marihuanarøyking og lungekreft. En av de siste og aller største av disse samlestudiene fra UCLA, kanskje USAs beste offentlige universitet. Den viste at selv de aller tyngste brukerne, her regnet som personer som hadde røyket over 22000 jointer, ikke hadde noen økt forekomst av lungekreft.

Så, hvor er studiene du mener skal underbygge at hasjrøyking er like fysisk skadelig som tobakksrøyking?

Mann, 30 år fra Oslo. (Spørsmålet er gjengitt noe forkortet.)

Jeg kjenner til Tashkins studie fra 2006 som du refererer til, og som ikke klarte å påvise noen sammenheng mellom røyking av marihuana og kreft i luftveiene. Tidligere studier Tashkin har gjennomført (Tashkin, 1993) har imidlertid vist at tjæren fra cannabisrøyk inneholder 50 % mer av stoffer som kan forårsake lungekreft i sammenligning med tobakk, og dessuten at røyking av marihuana fører til fire ganger så mye tjære i lungene som røyking av samme mengde tobakk. Studier har også vist at de som røyker mye cannabis har flere celleforandringer i luftveiene som utgjør forstadier til kreft (Tennant, 1983, Tashkin, 1993 og Barsky 1998). Dessuten har dyreforsøk vist at cannabisrøyk har en kreftfremkallende effekt. I lys av Tashkins studie fra 2006 er det allikevel rimelig å anta at røyking av cannabis medfører en mindre risiko for kreft i luftveiene enn røykig av tobakk, men så er det imidlertid slik at de aller fleste som røyker hasj i Norge gjør dette sammen med tobakk.

Videre har kliniske studier vist at røyking av cannabis øker risikoen for akutte infeksjoner i nesen, bihuler, svelg og luftrør (Tennant, 1983). Det er dessuten en tydelig sammenheng mellom kronisk bronkitt og regelmessig røyking av cannabis over lengre tid. Kronisk bronkitt kan føre til utvikling av Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Bloom og hans medarbeidere (1987) gjennomførte en studie som viste at regelmessig cannabisrøyking hadde en svekkende effekt på lunge- funksjonen som karakteriserer forstadier til KOLS, og at denne svekkelsen var mer uttalt blant cannabisrøykere enn tobakksrøykere.

Alt i alt mener jeg altså at man har grunn til å påstå at røyking av hasj medfører like stor risiko for skader i luftveiene som røyking tobakk, selv om faren for kreft trolig er noe mindre. I tillegg kommer hasjens negative virkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og kortidshukommelsen, samt faren for utvikling av angst, depresjoner og psykoser.

 

Referanseliste

Barsky SH, Roth MD, Kleerup EC, Simmons M and Tashkin DP. Histopathologic and molecular alterations in bronchial epithelium in habitual smokers of marijuana, cocaine, and/or tobacco. Journal of the National Cancer Institute 1998; 90: 1198-1205.

Bloom JW, Kaltenborn WT, Paoletti P, et al. Respiratory effects of non-tobacco cigarettes. British Med J 1987; 296: 1516-1524.

Thaskin DP: Is frequent marijuana smoking harmful to health? The Western Journal of Medicine 1993; 158: 635-642.

Tennant FS. Clinical toxicology of cannabis use. In: Fehr K, Kalant H (ed.) Cannabis and health hazards. Proceedings of an ARF/WHO scientific meeting on adverse health and behavioral consequences of cannabis use. Toronto: Addiction Research Foundation; 1983.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.