Grunner til å ikke drikke/ruse seg

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Vi er en gruppe på 5 elever som har et prosjekt om rus. Vi tenkte vi skulle ha litt om grunner til ikke å drikke/ruse seg og hvor man ofte burde passe seg for rus? Håper på svar.
Jente, 13 år fra Oslo.

Det viktigste er jo de grunnene dere kommer fram til selv. Hva er det som gjør at dere ikke har lyst til å drikke eller ruse dere?

En rekke studier har vist at tidlig bruk av alkohol er en risikofaktor for høyt alkoholkonsum og alkoholproblemer senere i livet. Andre studier peker i samme retning når det gjelder tidlig bruk av tobakk og høyere risiko for senere bruk av narkotika. Det er dessuten slik at ungdom på deres alder gjennomgår store endringer både biologisk og psykologisk, og derfor er dere særlig sårbare for ruspåvirkninger i denne fasen. Grunnlaget for din identitet legges også nå, og dersom en tidlig i tenårene etablerer en identitet som bruker/misbruker av rusmidler, vil dette kunne prege en senere i livet. Dette vil også uheldige valg av sosial omgangskrets, som gjerne er knyttet til bruk av illegale rusmidler. Det kan dessuten være slik at man ved å begynne å ruse seg tidlig vil lære å bruke rusmidler på uheldige måter, som for eksempel for å mestre problemer og vanskelige opplevelser. I tillegg til alt dette er det slik at man er mer utsatt for vold og ulykker når man ruser seg.

Jeg er usikker på hva dere mener med "hvor man ofte burde passe seg for rus", men stort sett vil det være slik at ungdom får tilbud om rusmidler fra andre ungdom, som for eksempel eldre venner. Det kan derfor være en god idé å ha tenkt igjennom hva det vil si å utsettes for gruppepress, og kanskje ha øvd seg på å motstå dette.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.