Kva er forskjellen mellom alkohol og narkotika?
Gutt, 17 år fra Sogn og Fjordane.

Narkotika er definert som de stoffene som står på narkotikalisten, og andre stoffer som ligner på disse. Det er altså myndighetene (ved Statens legemiddelverk) som til en hver tid definerer hvilke stoffer som regnes som narkotika, og derfor er ulovlige. Kultur og tradisjoner er nok de viktigste grunnene til at alkohol ikke er oppført på narkotikalisten, og derfor er et lovlig rusmiddel (riktignok med visse restriksjoner). Myndighetene følger også en del internasjonale overenskomster om hvilke stoffer som skal defineres som ulovlige (Den alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 og Konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971), og alkohol er heller ikke omfattet av noen av disse avtalene.

Legg igjen en kommentar