Unge og rus er et rusforebyggende undervisningsprogram som passer for ungdom i alderen 13-15 år. Det er opprinnelig utviklet for 8. klassetrinn, og vil fra høsten 2006 være obligatorisk for alle 8.klasser i Oslo.

Unge &  Rus er et rusforebyggende tiltak med fokus på barn og unges holdninger og normer i forhold til alkohol. RUStelefonen anbefaler Unge og rus som et forebyggingsprogram til bruk på ungdomsskolen. Programmet involverer både elever, foreldre og lærere, og kan vise til positive evalueringsresultater. Sentrale pedagogiske virkemidler er problembasert læring og bruk av informasjons- og kommunikasjons- teknologi (IKT).

Hovedmålet med Unge & Rus er å:
· Utsette alkoholdebut.
· Redusere eksperimentering med alkohol.

Dette kan forhindre problemutvikling knyttet til rus og bidra til å hindre bruk av illegale rusmidler.

Målsettingen for elevenes deltakelse er å:
· Styrke elevenes evne til refleksjon om holdninger til rus.
· Styrke jevnalderfellesskapets holdninger mot rus.
· Øke elevenes ferdigheter til å si nei til rus.

Målsettingen for foreldrenes deltakelse er å:
· Styrke fellesskapet mellom foreldrene.
· Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser overfor barns utprøving av rusmidler.
· Styrke foreldrenes kompetanse til å snakke med barna sine om bruk av rusmidler.

Målsettingen for lærernes deltakelse er å:
· Styrke lærernes faktiske og opplevde kompetanse som verdiformidlere.
· Styrke kontakten mellom hjem og skole.

Legg igjen en kommentar