FESAT_logoRUStelefonen er medlem av FESAT, den europeiske stiftelsen for rusrelaterte hjelpetelefoner.
FESAT er et nettverk som binder sammen mer enn 50 rusrelaterte hjelpetelefoner i Europa. Hovedkontoret er i Brussel. Stiftelsen er aktivt støttet av EU, og har representanter fra EUs medlemsland i styret.

Legg igjen en kommentar