Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!
FESAT_logoRUStelefonen er medlem av FESAT, den europeiske stiftelsen for rusrelaterte hjelpetelefoner.
FESAT er et nettverk som binder sammen mer enn 50 rusrelaterte hjelpetelefoner i Europa. Hovedkontoret er i Brussel. Stiftelsen er aktivt støttet av EU, og har representanter fra EUs medlemsland i styret.