Her finner du en del generell informasjon om undom og rus som kan være nyttig for deg som forelder.

 

* Det er ikke vanlig at 8.klassinger bruker rusmidler. Den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol ligger på mellom 14 og 15  år.

* Det er ikke ecstasy som er det vanligste «partydopet» – det er alkohol.

* Ungdom lærer ikke «gode drikkevaner» av å få med alkohol hjemmefra. De drikker ofte dette i tillegg til det de får tak i ute.

* Første gang ungdom får alkohol, hasj eller piller, skjer det vanligvis ikke på houseparties eller av «langeren utenfor skoleporten», men de får det av kjæresten eller venner.

* Forskning viser at det er en sammenheng mellom tidlig røykestart og alkoholdebut, og utprøving av hasj og andre illegale rusmidler. Enkelte av dem som debuterer tidlig, har høyere risiko for å utvikle rusproblemer senere i livet.

* Jenter tåler mindre alkohol enn gutter.

* Mange ungdommer lærer hjemme at «piller løser problemer.» Dette kan senke terskelen for å prøve det de blir tilbudt ute. Voksne som selv har et stort forbruk av alkohol og piller bør være klar over dette. Ungdom bør lære seg å takle vansker uten bruk av slike stoffer.

* Ingen kan sikkert vite hvilken effekt et rusmiddel vil ha, selv om de har prøvd det før eller kjenner andre som har prøvd. Det finnes ingen garanti for rusmiddelets styrke og hva det har blitt blandet ut med.

* Det finnes ingen sikker dose av narkotiske stoffer.

* Konsentrasjonen av virkestoffet THC i hasj har økt i mange beslag de siste årene.  Man kan derfor anta at hasj er sterkere i dag enn på 60-70-tallet.

* Blanding av rusmidler (også alkohol og reseptbelagte medisiner) er veldig farlig.

* Psykiatriske ungdomsteam (PUT)/ Ruspoliklinikker (RUPO) har mange ungdommer under 25 år som pasienter pga. angst og depresjoner etter hasj-, amfetamin-, ecstasy- og pillemisbruk.

* Ungdom som har fått bot av politiet for å ha brukt rusmidler, kan oppleve alvorlige begrensninger når de senere skal velge yrke eller reise utenlands.

Her finner du flere gode råd til foreldre. Både når det gjelder forebyggende tiltak, og hva du kan gjøre om din ungdom har begynt å ruse seg.

Legg igjen en kommentar