Mange foreldre vil gjerne vite hvilke tegn de kan se etter som kan avsløre et begynnende rusproblem. Her finner du en liste over slike mulige tegn og symptomer.

Ungdom som ruser seg, prøver å skjule det mest mulig for foreldrene. Det beste rådet er derfor å bruke tid sammen med tenåringen, se på oppførselen totalt sett, og stole på intuisjonen din. Som forelder skal du ikke avsløre rusmisbruk, men oppdage det.

Mange av symptomene nedenfor kan enkeltvis forveksles med vanlige pubertets- problemer og ha helt andre årsaker enn befatning med stoff. Bruk derfor denne listen med sunn fornuft!

Mulige tegn på rusproblemer:
• Humørsvingninger, aggressivitet og/eller sløvhet.
• Problemer med å stå opp om morgenen.
• Vekttap på kort tid. Dårlig matlyst eller uvanlig stor matlyst på kort tid.
• Stort pengeforbruk, eller har mye mer penger enn vanlig.
• Unngår øyekontakt (små/store pupiller) eller å snakke med deg.
• Dårligere skoleresultater eller stort fravær.
• Nye venner du ikke kjenner.
• Sier de ofte er syke, er bleke, har skjelvinger i hendene, grimaser, skjærer tenner.
• Glemmer avtaler, kommer for sent hjem.

Ønsker du en mer inngående beskrivelse av tegn og symptomer, anbefaler vi heftet Tegn og symptomer på rusmiddelbruk. Heftet startet som et samarbeidsprosjekt mellom Statens rettstoksikologiske institutt og Politihøyskolen. Opprinnelig baserer det seg på et undervisningsopplegg som har vært utviklet i USA for politi som utdannes til såkalte Drug Recognition Experts (DRE). Legene ved Statens rettstoksikologiske institutt har senere bearbeidet stoffet for norske forhold. Heftet er i første rekke beregnet på personer som ikke har helsefaglig bakgrunn, men som trenger informasjon om virkningene av de vanligste rusmidlene.

I tillegg anbefaler vi Folkehelseinstituttets faktaark om alkohol og rusmidler. Der finner man alltid oppdaterte faktaark om de ulike rusmidlene.