Ungdomstiden er gjerne noe foreldre både har gledet og gruet seg til. Spesielt mange er bekymret for rusbruk og problemer tilknyttet dette. Hva kan foreldre selv gjøre for å møte disse utfordringene? 

Barnet ditt har blitt tenåring, og kanskje begynt på ungdomsskolen eller videregående skole.  Dette er en tid foreldre både har gruet og gledet seg til. Narkotika er gjerne det mange foreldre er mest engstelige for. Mediene gir ofte et fordreid bilde av virkeligheten, og kan forsterke foreldres uro med sine oppslag om rus i ungdomsmiljøene.

Men foreldre er ikke maktesløse – det er mye du kan gjøre selv for å forebygge rusproblemer! Og du er ikke alene,  snakk med andre tenåringsforeldre! Du kjenner barnet ditt bedre enn alle andre. Derfor er det du som kan gi det beste grunnlaget for hvilke valg som blir gjort senere i ungdomstiden.

Det handler mye om å være tilstede som en trygg voksen: Bruke tid sammen, snakke om både hyggelige og vanskelige ting. Ha det gøy sammen. Om å være en tydelig voksenperson og om å finne en balanse mellom frihet og kontroll som dere begge kan leve med. Det er viktig å huske på hvordan det er å være ung.

Mange foreldre er spesielt bekymret for at ungdommen deres skal begynne med narkotika, og fokuset på alkohol og tobakk blir mindre. Forskning viser imidlertid at ungdom som begynner med narkotika nesten alltid har et veletablert forbruk av alkohol og/eller tobakk, og at de også drikker mer enn andre ungdom. Det viser seg også at det er en sammenheng mellom tidlig debut på alkohol eller tobakk og rusproblemer senere i livet. Man har derfor mye å tjene på å forsøke å utsette alkoholdebuten til ungdommene noen år.

Klare regler i forhold til alkohol og tobakk kan være med å bidra til å heve debutalderen. Som forelder bør man også ta stilling til eget alkohol- og tobakks- forbruk. Hva man gjør som forelder er gjerne vel så viktig som hva man sier. Det er heller ingen god idé å sende med ungdommen øl eller en flaske vin på fest for å ha en viss kontroll over hva han eller hun drikker. Det viser seg nemlig at det foreldrene sender med blir drukket i tillegg til det ungdommen klarer å skaffe på egenhånd.