Det er viktig å ikke få panikk. Forsøk å snakke med ungdommen din. Ikke vær redd for å kontakte hjelpeapparatet for råd og veiledning. RUStelefonen 08588 kan være et greit sted å begynne. Hos oss får du snakke med profesjonelle veiledere, og du er helt anonym.

Under "Hvor kan man søke hjelp" på denne nettsiden får du informasjon om de ulike delene av hjelpeapparatet. Om du ringer RUStelefonen vil også vi kunne hjelpe deg med å finne frem til rett hjelpetiltak der du bor.