Utekontakten/feltteamet jobber forebyggende og driver oppsøkende sosial arbeid blant ungdom. Disse kan være gode støttespillere ved rusforebygging lokalt, eller om du er bekymret for at ditt barn har et ruspoblem.

Ung.no har laget en oversikt over alle utekontaktene i Norge. Her har du mulighet til å få opp alle utekontaktene i et fylke for å finne den som er nærmest deg.

Landsforeningen for utekontakter (LUK) er en interesseorganisasjon for utekontakter/feltarbeidere i Norge, og organiserer flesteparten av landets ca. 60 utekontakter. På nettsidene deres vil du både finne informasjon om organiasjonen, samt informasjon fra utekontakter rundt omkring i Norge. Der finner du også et regionskart, som du ved å klikke på sender deg direkte til den enkelte utekontakts egne hjemmesider.

 

Legg igjen en kommentar