RUStelefonen svarer på spørsmål om vanskeligheter med sex i fylla. Om det er farlig å kombinere hasj og alkohol. Hva kan skje om man blir oppdaget med hasj på skolen. Og hvor skadelig er amfetamin.

 
Har opplevd flere ganger at det er vanskelig for gutter å komme (få orgasme) når de har sex i fylla, hva kommer  dette av?

Det er en kjent fenomen at (mye) alkohol virker negativt inn på mannens evne til å få ereksjon, Om mannen har en dårlig ereksjon er det ikke lett å få orgasme, og han må jobbe lenge før han eventuellt får det til. 
  
 
 
Er det farlig å kombinere hasjrøyking og drikking? Blir fort litt svimmel, har jeg lagt merke til.

Hasj og alkohol har begge dempende egenskaper og er derfor uheldige å kombinere. De farlige virkningene disse stoffene har felles er blant annet dårligere muskelkontroll, dårligere koordinasjonsevne og større kritikkløshet i forskjellige situasjoner. Om man bruker begge stoffene vil disse virkningene forstekes, noe som bl.a. kan være skyld i den svimmelheten du nevner. Ved høyt alkoholinntak kan det også være fare for en overdose.

 
 
Hvis du blir oppdaget med hasj på skolen, hva kan skje da?

Hasj er  et illegalt rusmiddel og bruk og besittelse er straffbart. Hva som vil skje dersom man blir tatt med stoffet på skolen kan vi ikke svare entydig på da det varierer. Skolene har forskjellige tiltak, og noen av disse er; advarsel,  samtale med sosiallærer/rådgiver/helsesøster, utvisning, anmeldelse til politiet, urinprøve, henvisning til barnevernet/PPT o.a. Mange skoler bruker gjerne en kombinasjon av flere av disse tiltakene.
 
 
 
Jeg lurer på hvor skadelig amfetamin kan være. Og hvor lenge sitter det i urinen og blodet. Har prøvd det noen ganger skjønner du.

Amfetamin har flere ulike skadevirkninger.  
 
Fysiske skadevirkninger:
Høyere kroppstempratur, kramper og kraftig forhøyet blodtrykk er kjente virkninger av større doser med amfetamin. Om man er disponert for en hjertesykdom, eller i kombinasjon med for eksempel anabole steroider, kan dette være veldig farlig. I slike tilfeller kan det oppstå hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelser eller hjertekrampe/-infarkt.  
 
Psykiske skadevirkninger:
Angst og depresjoner er vanlige bivrikninger av omfattende amfetaminbruk. Amfetaminpsykoser preget av paranoide vrangforestillinger (forfølgelsesvannvidd) kan også forekomme. 
 
Amfetamin kan påvises i en til to dager i blodet, og opp til 4 dager i urinen.
 
 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit.

Legg igjen en kommentar