RUStelefonen svarer på spørsmål om GHB. Om røyking av crack vil bli vanligere i Norge. Hvordan khat fungerer. Og hvorfor noen jenter griner i fylla.

 
Hvordan fungerer egentlig GHB, og hvor lenge sitter det i kroppen?

Gammahydroksybutyrat (GHB) er et dempende stoff med virkninger som likner alkohol. GHB kan gi rus hvor brukeren føler seg oppstemt. Rusen inntrer gjerne i løpet av 15-30 minutter. Det kan imidlertid være svært farlig å innta GHB, da det er liten forskjell mellom rusdoser og doser som fører til bevisstløshet og død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene du får kjøpt, og du vet aldri helt sikker hva du får.
 
Inntak av GHB kan føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kritikkløshet og trøtthet. I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. Dødsfall skyldes ofte pustestans. Risikoen for bevisstløshet og død øker ved samtidig bruk av andre dempende stoffer.
 
GHB kan vanligvis påvises få timer etter avsluttet inntak i blod, og inntil ca 12 timer i urinen.
 
 
 
Jeg har lest at crackrøyking har blitt svært utbredt i bl.a. Storbritannia de siste årene. Er det grunn til å tro at det vil bli like ille her?

Det har ikke vært noen beslag av crack i 2004 (jamfør tallene fra Kripos), og vi har ikke kjennskap til noen informasjon som indikerer at røyking av crack er økende i Norge.
 
 
 
Hvordan fungerer khat? Hvorfor er det forbudt?

Khat kommer fra busken Catha edulis. Bladene fra denne busken inneholder blant annet de to aktivstoffene katinon og katin, som begge har en sentralstimulerende effekt. 
  
 I Norge er Khat forbudt da det er fare for at langvarig bruk kan føre til avhengighet og sosial mistilpassing. Denne avgjørelsen bygger på erfaringene fra de landene Khat kommer fra og brukes mye. Der er det for noen et stort sosialt problem, og mange utvikler avhengighet.
 
 
 
Hvorfor griner jenter så mye i fylla?

Det er slik at følelsene man har forsterkes når man drikke alkohol, slik at ting man opplever når man er full virker mye sterkere og reaksjonen på dette blir også sterkere. Årsaken til at jentene griner og ikke guttene er kulturelt betinget. Jenter har i vår kultur ”lov” til å grine når noe er trist, mens for gutter er ikke dette sett på som mandig og tøft slik at de fleste gutter griner sjelden. 

 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit.

Legg igjen en kommentar