Settegrenser.no er en nettside for foreldre driftet av Sosial- og helsedirektoratet. Her får man råd og veiledning i forhold til rusforebygging og det å utsette ungdoms alkoholdebut. Her finner du også et diskusjonsopplegg for foreldre som vil snakke sammen om alkohol og grensesetting f.eks. på et foreldremøte på skolen.