rustlf-logo 75x67RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.

RUStelefonen er åpen mandag til søndag fra klokken 11.00 til 19.00. (Tirsdag og onsdag 10.00 til 19.00.) Alle som tar kontakt med tjenesten er anonyme!

RUStelefonen er en offentlig, nasjonal opplysningstjeneste om rusmiddelproblematikk, og er ment å være et supplement til det øvrige hjelpeapparatet.

Målsetting
– Gi fakta om rus og rusmidler.
– Ha oversikt over behandlingsapparatet i Norge.
– Gi råd og veiledning gjennom den profesjonelle samtalen.

Målgruppe
– Ungdom som er i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler.
– Pårørende og andre som er bekymret vedrørende rusbruk.
– Profesjonelle.

RUStelefonen har dessuten som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet.

RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune.

Slik kan du nå oss: