lmsLandsforbundet mot stoffmisbruk (LMS), er en paraplyorganisasjon for mer enn 70 lokalforeninger over hele landet. LMS organiserer først og fremst familie og pårørende til stoffmisbrukere – blant annet foreldre, besteforeldre, samboere/ektefeller, søsken og venner. LMS er partipolitisk og ideologisk uavhengig og består i dag av mer enn 6.000 medlemmer.
LMS har en egen støttetelefon (815 00 205)  hvor pårørende kan få snakke med noen som selv har erfaring som pårørende til en rus- misbruker.

Landsforbundet mot stoffmisbruk arbeider blant annet for:
– Økt hjelp til familien.
– Mer satsing på informasjon og forebygging.
– Etablering av flere behandlingsplasser som er tilgjengelige i det øyeblikket misbrukeren er motivert.
– Mer persontilpasset og effektiv behandling.
– Mer bruk av tvang på langtkomne misbrukere.
– Styrking av ettervernet.
– Bedre samarbeid mellom aktørene innenfor narkotikaomsorgen, slik at alle drar i samme retning.

nettsidene deres finner du blant annet informasjon om lokalforeningene, råd til pårørende og foreldre, samt informasjon om ulike rusmidler.