Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!
forebygging.noForebygging.no er en kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid. Nettjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder mer enn 10 000 fagemner med særlig fokus på rusforebyggende arbeid.

Forebygging.no finner du blant annet: 
En teori-del, med tekster som gir oversikt over ulike tradisjoner og tenkning i forebyggende og helsefremmende arbeid, samt sentrale begrep og relevant bakgrunnskunnskap.
Informasjon om virksomme strategier og konkrete framgangsmåter du kan benytte i forebyggende og helsefremmende arbeid.
Tiltaksbasen for forebygging, som er en oversikt over norske forebyggingstiltak på rusmiddelfeltet.
Litteraturstudier, offentlige dokumenter, tidsskrifter og fakta om rusmidler for forebyggere.
En alfabetisk oversikt over sentrale ord og uttrykk – med korte forklaringer.
Videoteket, hvor du kan velge mellom et stort utvalg forelesninger og intervjuer med aktuelle fagfolk innenfor forebyggende arbeid.
Skoleporten, med informasjon for lærere, elever og foreldre om rusforebygging i skolen.
Spørsmål fra brukere, med svar fra fagpanelet.