dopingtelefonenDopingtelefonen er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. Dopingtelefonen ligger på Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, og finansiers av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Dopingtelefonen vil på hjemmesidene konsentrere seg om å gi informasjon om stoffer som brukes som dopingmidler, slik som testosteron, anabole steroider, veksthormon/vekstfaktorer, stimulerende midler og narkotiske midler. Her finner du også et forum for brukere.

Målsetningen til Dopingtelefonen:
Bidra til å redusere dopingmisbruket i samfunnet ved å:
– drive et aktivt informasjon,- undervisning,- forskning,-og utviklingsarbeid.
– øke den generelle kunnskapen om bivirkninger, skader og andre konsekvenser av et dopingmisbruk.

Du kan også nå Dopingtelefonen på telefon 800 50 200, mandag til onsdag, kl. 09.00 til 15.00.