RUStelefonen svarer på hvor farlig er GHB. Hva er crystal meth. Hvorfor virker amfetaminlignende stoffer beroligende på de med ADHD. Er det ulovlig for en nordmann å bruke hasj i Nederland. Og kan man bli påvirket av passiv hasjrøyking.

 
Jeg har forstått det som at GHB gjør deg oppstemt, glad, energisk og fantastisk i sengen. Ulempen er visstnok at du får høy puls og i noen tilfeller kan svime av, og at man ved ekstrem overdose kan få hjertestans. Hvor stor er egentlig risikoen?

GHB er et stoff med dempende egenskaper. Rusen kan på mange måter minne om alkoholrus, og man kan bl.a. føle seg oppstemt. GHB kan imidlertid være svært farlig, da det er liten forskjell mellom rusdoser og doser som fører til bevisstløshet eller til og med død. Dessuten varierer styrken på GHB-løsningene, slik at det er vanskelig å dosere riktig. Dødsfall ved bruk av GHB skyldes som regel pustestans. Risikoen for dette øker ved samtidig bruk av andre dempende stoffer, som f.eks. alkohol. 
 
 
 
Hva er crystal meth?
 
Crystal meth er kallenavnene til en spesiell form for røykbar metamfetamin. Den har fått navnet sitt da den forekommer i store gjennomsiktige krystaller, som kan minne om knust glass eller isklumper, og kalles derfor også ofte for ice. Metamfetamin er et syntetisk, sentralstimulerende stoff, som er kjemisk nært beslektet med amfetamin. 
 
 
 
Amfetamin gjør jo at man blir oppstemt, aktiv og rastløs – hvorfor er det da slik at det brukes som medisin mot ADHD (hyperaktivitet)? Burde det ikke vært motsatt?

Ritalin og Concerta er medikamenter til bruk ved behandling av ADHD. De inneholder det amfetaminlignende stoffet methylfenidat. Virkningsmekanismen er foreløpig ikke fullstendig klarlagt. En teori går ut på at mennesker med ADHD er understimulert i visse områder av hjernen, og at dette som forårsaker symptomer som bl.a. hyperaktivitet. Når de så behandles med methylfenidat, blir disse hjerneområdene stimulert til det samme nivået som hos vanlige mennesker, og symptomene blir borte. Signalstoffet dopamin antas å være sentral i denne prosessen. Det skal bemerkes at methylfenidat har svakere stimulerende virkning enn amfetamin, og at behandlingsdosene med dette stoffet er betraktelig lavere enn vanlige rusdoser med amfetamin.
 
 
 
Hei, jeg vil gjerne vite om det vil være ulovlig for en nordmann å bruke hasj i Nederland, og kan dette bli testet på vei hjem?

Bruk av hasj er legalisert i Nederland. Det er slik at dersom en handling ikke er straffbar i det landet den utføres i, kan man heller ikke bli straffet for det når man kommer hjem til Norge.

Man kan imidlertid tenke seg følgende hypotetiske tilfelle: En person røyker hasj i
Nederland, og setter seg på første fly hjem. Vel hjemme i Norge kjører vedkommende bil fra flyplassen. Han/hun blir innblandet i en ulykke, og det blir tatt en rutinemessig blodprøve (evt. urinprøve), som viser spor av hasjbruk. I dette tilfellet ville hasjrøykingen vært ulovlig, fordi kjøring i påvirket tilstand i Norge er straffbart, selv om man inntok rusmiddelet som ledet til påvirkningen i et land hvor dette var lovlig.
 
 
 
Kan man bli påvirket av passiv hasj-røyking?

Det skal ekstreme forhold til for at bruk av hasj skal kunne påvises ved passiv røyking. Rommet man sitter i skal være temmelig tett, og det skal røykes mye, før det er mulig å påvise. Det har f.eks. vært påvist hasj i blodet til en person som satt i en bilkupe uten å røyke, mens alle de andre i bilen røyket. Det vil uansett være små mengder som kommer i blodet, så man vil nok ikke bli særlig påvirket. 
   
 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit.