RUStelefonen svarer på hva politiet gjør med åpenlys hasjrøyking. Om det er en sammenheng mellom kviser og festing. Hva er forskjellen mellom å røyke og spise hasj. Hva er MDMA. Og hva som skjer hvis noen sender deg hasj per post.

 
Mange røyker hasj i parken om sommeren, hva skjer om politiet går forbi?

Både bruk og besittelse av hasj er ulovlig i Norge. Om politiet ser at noen røyker hasj, kan de bli innbragt i arrest og få et forelegg. Om de som røyker erkjenner at de har gjort det, kan det bli tatt personalia på stedet, og politiet skriver anmeldelse og forelegg i etterkant og sender det i posten. Hvis de som blir tatt ikke vedkjenner forholdet, kan politiet kreve at de avgir urinprøve.

 
 
Hvorfor får man alltid kviser dagen etter å ha vært på fest?

Det er nok ikke slik at alle får mer kviser dagen etter å ha vært på fest, men dette kan ha sammenheng med at man stresser mer og tar mindre vare på seg selv når man er på fest/etter at man kommer hjem fra fest.

 
 

Hva er forskjellen på å røyke og spise hasj?

Den største forskjellen er at røyking av hasj medfører at virkestoffet kommer fortere ut i blodet og dermed til hjernen. Man får derfor raskere effekt av å røyke hasj. Ved røyking inntrer rusvirkningen etter 8-10 sekunder, har en topp etter 20-30 minutter, og varer i 2-4 timer. Når man spiser hasj tar det lengre tid før stoffet når blodet og man får en senere virkning. Effekten kan dessuten være vanskeligere å beregne, fordi man kjenner ruseffekten først etter at man har inntatt stoffet, slik at man ikke kan stoppe underveis om man skulle ha fått for mye.
 
 
 
Jeg har akkurat hørt om et nytt stoff som heter MDMA, og som gir samme effekt som vanlig ecstasy. Hva er det?

MDMA (egentlig 3,4-metylendioksimetamfetamin) er det stoffet som opprinnelig ble kalt ecstasy. Senere har også andre stoffer som MDA, MDEA, DOM, DOB, 2C-B, TMA og MBDB blitt omtalt som ecstasy.

 
 
Hva skjer hvis noen sender, type to gram hasj til deg i posten. Kan du bli straffet for det, eller blir det bare beslaglagt?

Dette kan gå begge veier. Først er det slik at det er tollvesenet som oppdager hasjen og anmelder dette til politiet. Om det finnes bevis som kan knytte mottager til stoffet, blir stoffet beslaglagt og mottaker får en tiltale (forelegg). Om bevisene ikke kan knytte mottager til stoffet, blir stoffet beslaglagt og saken henlagt.
 
 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit.