RUStelefonen svarer på om man kan dø av å bruke hasj. Hva er de skadelige effektene av fleinsopp. Går nesen i oppløsning av å snorte kokain. Hva er forskjellen på de ulike cannabispreparatene. Og hva er forskjellen på LSD og ecstasy.

  
 
Kan du dø av hasj?

Hasj er tradisjonelt ansett som lite dødelig, men det finnes enkelte rapporter om dødsfall på grunn av effekter på hjertet. Dette er imidlertid et svært sjeldent fenomen.

 
 
Når er det sesong for fleinsopp, og hva er de skadelige effektene?

Fleinsopp er et hallusinogent stoff, dvs. at inntak av soppen fører til sansebedrag i form av syns- og hørselshallusinasjoner. Brukeren kan ha vanskeligheter med å avgjøre hva som er sansebedrag og hva som er virkelighet. På bakgrunn av dette kan det være en økt risiko for å foreta farlige handlinger. I noen tilfeller kan hallusinasjonene oppleves som svært skremmende, dette omtales som en ”bad trip”. Et annet fenomen er såkalte ”flashbacks”, hvor brukeren opplever en plutselig og kortvarig gjenopplevelse av rusen uten nytt stoffinntak, gjerne opptil flere måneder etter siste gang man har tatt stoffet. Sesongen for fleinsopp er som for andre sopper.

 
 
Det ser slik ut på Pete Doherty i Babyshambles, og jeg er nødt for å spørre: Kan nesen gå i oppløsning av å snorte kokain?

Kokain er sterkt lokalirriterende og neseskilleveggen og slimhinnene i nesen kan skades ved lang tids bruk. Kokain kan dessuten være blandet ut med stoffer som kan være etsende og skadelig for nesehulen.

 
 
Er det forskjell på rev, bønne, pot, tjall og hva de nå heter, dette hasjgreiene?
 
De ulike cannabispreparatene har mange kallenavn. Alle disse stoffene kommer imidlertid fra hampplanten, Cannabis sativa. Rusvirkningen er i hovedsak den samme, selv om den kan variere i styrke. Marihuana (pot) består av tørkede deler av planten, mens hovedbestanddelen i hasj (rev, bønne, tjall) er harpiks (innkokt plantesaft) fra planten.

 
 
Hva er forskjellen på LSD og Ecstacy?

LSD har rent hallusinogene virkninger (sansebedrag). Ecstasy har hovedsakelig sentralstimulerende virkninger, som en følelse av oppstemthet og økt energi.  Ecstasy kan i tillegg ha hallusinogene virkninger, spesielt ved større doser.
 
 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit.