RUStelefonen svarer på spørsmål om hva slags sopp man kan ruse seg på og om det er farlig. Når har man et alkoholproblem. Var det mer dop på nittitallet. Og blir man mer kreativ av å bruke hasj eller andre stoffer.

 
Hva slags typer sopp er det folk ruser seg på? Hvor farlig er det å spise sopp? Det er jo naturlig, mener jeg.

I Norge ruser folk seg hovedsakelig på spiss fleinsopp (Psilocybe semilanceata) og eventuelt også rød fluesopp (Amanita muscaria). Det finnes for øvrig en rekke andre sopper, både norske og utenlandske, som kan ha rusvirkning (f.eks. flere utenlandske fleinsopparter). At noe er naturlig er imidlertid ikke et godt argument for at det er ufarlig (jamfør med for eksempel giftplanter). Alle fleinsopper inneholder virkestoffene psilocybin og psilocin. Dette er hallusinogene stoffer, dvs. at de fører til sansebedrag, og spesielt påvirkes synssansen. Andre symptomer er høy puls, store pupiller, kvalme/brekninger og dårlig koordinasjon Angst og forvirrings- tilstander kan også forekomme. Rusvirkningen inntrer gjerne etter 30-60 minutter, og varer i 3-6 timer.

 
 
Når kan man egentlig si at man har alkoholproblemer? Kjenner flere som drikker nesten hver dag, men de fleste får jo gjort det de skal likevel.

I følge Verdens helseorganisasjon vil kvinner som drikker 3 flasker vin (= ca. 18 enheter alkohol) og menn som drikker 5 flasker vin (= ca. 30 enheter alkohol) eller mer i uken, ha et alkoholproblem. En alkoholenhet er ca.3,5 dl øl, 1,2 dl vin, eller 0,4 dl brennevin.

Hvorvidt man har et alkoholproblem eller ikke, vurderes ikke kun ut i fra hvor mye man drikker. Når det at man drikker hindrer en fra å fungere optimalt, bør man begynne å tenke seg om. Faresignaler som er verdt å merke seg er;
-om du drikker alene utenom en sosial setting
-om du stadig blir for full
-om du begynner å forandre deg når du drikker på måter du ikke gjorde før
-om du havner opp i farlige situasjoner når du har drukket
-om alkoholkonsumet ditt går ut over andre som står deg nær
Når noen av disse faresignalene er tilstede er det på tide å ta en pause og tenke igjennom sitt eget drikkemønster og alkoholkonsum.
 
 
 
I avisene virker det som om ungdom i dag blir mer og mer straighte, og at det var mer dop på nittitallet, stemmer dette?

Statistikk fra bl.a. SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) viser at illegale rusmidler er mindre vanlig blant ungdom nå, enn de var på slutten av nittitallet. Dette gjelder først og fremst andelen som oppgir å ha brukt cannabis, men også for andelen som oppgir å ha brukt andre stoffer har det stort sett vært en utflating/nedgang de siste par år. En del forskere mener rusbruk går i bølger av kultur versus motkultur. Sett i lys av dette perspektivet hadde 70-tallet en ruskultur, etterfulgt av en motkultur på 80-tallet. En ny ruskultur blomstret så opp i løpet av 90-tallet, og nå er vi kanskje inne i en ny motkultur. Ruskulturene blir gjerne koblet sammen med andre strømninger i ungdomskulturen, slik som hippiekulturen på 70-tallet og ravekulturen på 90-tallet.
 
 
 
Jordpipe, vannpipe, bøttepipe – det virker som om kreativiteten ingen ende vil ta når det gjelder måter å røyke hasj på. Mange artister sier også at dop gjør dem mer kreative. Kan man bli mer kreativ på dop, eller hasj i hvert fall?

Vi i RUStelefonen kjenner ingen forskningsrapporter som støtter påstanden om at man kan bli mer kreativ ved å bruke enkelte rusmidler. Det er imidlertid slik for rusmidler, som for så mange andre stoffer, at de gjerne oppleves å virke slik som brukeren forventer/tror (jamfør placeboeffekten for legemidler). Det er muligens også en sammenheng mellom hvor kreativ man i utgangspunktet er, og hvor tilbøyelig man er til å bruke rusmidler.
 
 
 
Du kan også lese denne spørrespalten i Spirit.